Magistratura uchun:

  •  Suxbat (tanlangan mutaxassisik bo’yicha, (0-50 balgacha)); 
  • Magistratur mutaxassisligiga mos keluvchi ta’lim yo’nalishining maxsus fanlari (yozma(0-100 balgacha));
  • Chet tili (yozma(0-50 balgacha));
  •  O’zbekistonda dеmokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti (yozma(0-50 balgacha)).

 

   Oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisining umumiy reytingiga yoki o’zlashtirish ko’rsatkichiga(55-100) 

Apilatsiya komissiyasi tarkibi:

T. Sultonov  — Ilmiy tatqiqot ishlari bo’yicha prorektor t.f.d., dotsent, rais;

X. Lapasov-Ichki nazorat va manitoring bo’limi boshlig’i v.v.b, a’zo;

I. Mirzaqulov-Gumanitar fanlar kafedrasi t.f.n., dotsent, a’zo

D. Nazaraliyev-Gidralogiya va gidrogeologiya kafedrasi mudiri t.f.b., dotsent, a’zo.